Дэмжлэг туслалцаа

Picture
Сургалтанд оролцогчдоос  өөрсдийн санаачилгаар бүлэг болж ажилласан өрхүүдэд зоорь хүлэмж, ажлын багажтай болоход нь тусламж дэмжлэг үзүүлдэг. Дэмжлэг туслалцааны 20-оос доошгүй %- ийг хөгжилийн бэршээлтэй иргэдэд хүртээхийг эрмэлздэг.

Үйлдвэрлэл

Picture
Сайн чанарын төмсний үр, төрөл бүрийн модны тарьц суулгац, ил талбай болон хүлэмжинд тариалдаг ногооны үрслэгүүдийн худалдаа

Зөвлөх үйлчилгээ

Picture
Хүссэн байгууллага, төсөл  хөтөлбөрүүд, айл өрхүүдийн захиалгаар газар дээр нь очиж сургалт зөвлөгөө өгдөг

Сайн дурын ажилтан

Picture
Үндэсний болон гадаадын сайн дурын ажилтануудаар дамжуулан байгууллагаа чадавхижуулахаас гадна орлого багатай иргэдэд сургалт үйлчилгээ үзүүлдэг. Сайн дурын ажилтан  Ж.Ням-Очир өрхүүдэд зөвөлгөө өгөхөөс гадна дадлагын сургалтыг явуулахад тусалдаг