Хойшид хийхээр төлөвлөж буй ажлууд

Эрхэм зорилго, зорилтуудаа хэрэгжүүлэхийн тулд хийж буй ажилдаа бүтээлч, эрчимтэйгээр үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ, ажиллах хүчний боловсрол чадварыг дээшлүүлэх, сургалтын орчны тохь тухтай байдлыг хангах, хотын агаарын бохирдлыг бууруулах байгаль экологийн нөхөн сэргээлтэнд туслах, бүлэг хамтлаг үүсгэн байгуулах ажлуудыг дэмжих, үндэсний сайн дурынхныг бэлтгэх, ажилгүй ба ХБИ-ийг ажлын байртай болоход нь туслах ажлуудыг хийнэ
  1.    Баянззрх салбар нь 2006 онд байгуулагдсан. Тус дүүрэг Улаанбаатар хотын хэмжээнд ядуурлаараа 2-рт ордогоос гадна зүүн чиглэлээс нүүж ирсэн айлууд олноор суурьшсан учраас ажилгүй хүн олонтой.

Шинээр бизнесийн бүлэг үүсэн байгуулагдахад туслах


Үүссэн бүлгүүдийг чадваржуулах

Орон нутагт салбарууд байгуулах