Мэргэжил олгох сургалт

Picture
2009 оноос эхлэн ЖДҮДНХолбоо, дүүргүүдийн ХХХҮХ-үүдтэй хамтран ажилгүй иргэдэд ажлын байр бий болгох зорилгоор ногоочин, цэцэрлэгчин, ойжуулагчийн мэргэжил олгох богино хугацааны сургалт явуулж ажлын байртай болгоход нь туслаж байна.
Сургалтан хамрагдсан өрхүүд баталгаатай эрүүл хүнсээр хэрэгцээгээ хангаж. Хоол тэжээлийн чанараа сайжруулаад зогсохгүй хашаанаасаа ургуулсан бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нийлүүлж орлогоо нэмэгдүүлýдэг.

Захиалгат  сургалт

Хүссэн байгууллага, төсөл  хөтөлбөрүүд, айл өрхүүдийн захиалгаар газар дээр нь очиж сургалт зөвлөлгөө өгдөг.