Төмс хүнсний ногоог услах нь дараах ач холбогдолтой.
 Үүнд:
  1. Хөрсөн дэхь  тэжээлийн бодисыг ургамалд ашиглагдах нөхцлийг бүрдүүлэх
  2.  Ургамлыг хатаж гандахаас хамгаалах
  3. Ургамал хэт халуунд багтарч ургалт нь зогсохоос хамгаалах
  4. Ургамлын физиологийн үйл ажиллагааг зохицуулах                                           Ургалтын     үеийн усалгааг өглөө оройны сэрүүн үед эсвэл үүлэрхэг шиврээ бороотой үед хийнэ. Ман хэт халуун үед         сэрүүцүүлэх усалгааг хийнэ. Хэт халалтаас шалтгаалж  ургамал багтарч ургалт нь түр хугацаагаар зогсоход хүрдэг. Энэ нь ургац буурахад нөлөөлөх учир агаарын температур 30 градусаас дээш гарсан үед сэрүүцүүлэх усалгааг тоосруулах хэлбэрээр хийнэ.                             

Comments are closed.