Энэ үед таримлуудын төрөл бүрийн хортоних хэмжээгээр илэрдэг учир Каратэ, Децис зэрэг бодисыг 2 л усанд 6-8 граммааар найруулж 100 кв. метр талбайд зориулалтын багажаар тоосруулан шүршинэ.
Хэрвээ их хэмжээний талбайтай бол   1 га талбайд 200 л ажлын уусмал балтгэж  шүршинэ. .

Comments are closed.